Jak umieścić video z Facebooka w WordPress?

Wystarczy podmienić ID filmu video (na czerwono) i umieścić w kodzie HTML. Video musi być publiczne. Parametr data-width określa szerokość okienka z video – w tym przypadku 500px

<div id="fb-root"></div>
<script async defer src="https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"></script>

<!-- Your embedded video player code -->
<div class="fb-video" data-href="https://www.facebook.com/facebook/videos/1327076617486555/" data-width="500" data-show-text="false"></div>