Allegro przejmie prawa do opisów z aukcji

Już 27 grudnia 2018 wchodzi nowy regulamin Allegro, zgodnie z którym Allegro i partnerzy przywłaszczają sobie prawo korzystania z naszych – często dedykowanych i unikalnych opisów:

 

Użytkownik z chwilą wprowadzenia do Oferty (publikacja w Allegro) treści stanowiących przedmiot ochrony prawa
autorskiego, w szczególności znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć („Treść”), zezwala
Allegro.pl na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych
Treści w następującym zakresie:

 • a. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu
  oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych
  bądź optycznych;
 • b. rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym internet i sieci GSM)
  w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez:
  rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Treści w miejscu i czasie
  przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez
  względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie
  oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania Treści
  na stronach internetowych;
 • c. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji;
 • d. użyczania i wprowadzania do obrotu.

Co robić?

 1. Jeśli macie Allegro spięte ze swoim e-commerce’m n.p przez wtyczkę lub narzędzie do zarządzania aukcjami typu Baselinker, Sello, EasyUploader – warto wyłączyć automatyczne wystawianie aukcji z pełnym unikalnym opisem i pochylić się nad okrojeniem go do niezbędnego minimum lub zastąpieniem go standardowym opisem producenta.
 2. Wyłączyć auto odnawianie aktualnych aukcji – wystawią się ponownie z aktualnym, pełnym, dedykowanym opisem – a tego chcemy uniknąć.
 3. Ewentualnie zatrzymać aukcje i wystawić ponownie z okrojonym opisem (należy zastanowić się przy promowanych aukcjach, żeby nie podwoić sobie kosztów – lepiej edytować opisy trwających promowanych aukcji).

Moim zdaniem Allegro dąży do modelu działalności Amazona, gdzie wybierze najlepszy unikalny opis, założy kartę produktu i zgrupuje pod nią wszystkie oferty.

 

Źródła:

https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/27-grudnia-zmiana-regulaminu-allegro-zwiazana-z-nowym-widokiem-listy-ofert-YL88d3097u6

https://assets.allegrostatic.com/popart-attachments/att-d6c51a6b-ee89-47c7-b3ea-aecf2232df2f