Allegro przejmie prawa do opisów z aukcji

Już 27 grudnia 2018 wchodzi nowy regulamin Allegro, zgodnie z którym Allegro i partnerzy przywłaszczają sobie prawo korzystania z naszych – często dedykowanych i unikalnych opisów:

 

Użytkownik z chwilą wprowadzenia do Oferty (publikacja w Allegro) treści stanowiących przedmiot ochrony prawa
autorskiego, w szczególności znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć („Treść”), zezwala
Allegro.pl na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych
Treści w następującym zakresie:

 • a. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu
  oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych
  bądź optycznych;
 • b. rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym internet i sieci GSM)
  w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez:
  rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Treści w miejscu i czasie
  przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez
  względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie
  oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania Treści
  na stronach internetowych;
 • c. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji;
 • d. użyczania i wprowadzania do obrotu.

Co robić?

 1. Jeśli macie Allegro spięte ze swoim e-commerce’m n.p przez wtyczkę lub narzędzie do zarządzania aukcjami typu Baselinker, Sello, EasyUploader – warto wyłączyć automatyczne wystawianie aukcji z pełnym unikalnym opisem i pochylić się nad okrojeniem go do niezbędnego minimum lub zastąpieniem go standardowym opisem producenta.
 2. Wyłączyć auto odnawianie aktualnych aukcji – wystawią się ponownie z aktualnym, pełnym, dedykowanym opisem – a tego chcemy uniknąć.
 3. Ewentualnie zatrzymać aukcje i wystawić ponownie z okrojonym opisem (należy zastanowić się przy promowanych aukcjach, żeby nie podwoić sobie kosztów – lepiej edytować opisy trwających promowanych aukcji).

Moim zdaniem Allegro dąży do modelu działalności Amazona, gdzie wybierze najlepszy unikalny opis, założy kartę produktu i zgrupuje pod nią wszystkie oferty.

 

Źródła:

https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/27-grudnia-zmiana-regulaminu-allegro-zwiazana-z-nowym-widokiem-listy-ofert-YL88d3097u6

https://assets.allegrostatic.com/popart-attachments/att-d6c51a6b-ee89-47c7-b3ea-aecf2232df2f

5 komentarzy:
 1. Robertfiemi
  Robertfiemi says:

  I recently started using CBD grease to refrain from direct my worry and cbd oil capsules emend my sleep quality. I must say, it’s been a game-changer on me. The lubricator is lenient to use, with due a few drops under the in fun, and it has a serene, enjoyable taste. Within a scattering minutes, I can appear a brains of sang-froid washing atop of me, which lasts representing hours. My sleep has improved significantly; I drop asleep faster and wake up instinct more rested. There’s no grogginess or side effects, straight a customary, soothing effect. Decidedly put forward representing anyone looking to deal with force or update their sleep.

  Odpowiedz
 2. Earlinedit
  Earlinedit says:

  I recently tried cbd gummy sleep after the prime prematurely and was pleasantly surprised by the results. Initially skeptical, I start that it significantly helped with my appetite and sleep issues without any remarkable side effects. The lubricator was easy to use, with legible dosage instructions. It had a mild, earthy grain that was not unpleasant. Within a week, I noticed a signal increase in my overall well-being, ardour more serene and rested. I comprehend the ingenuous approximate to wellness CBD offers and plan to pursue using it.

  Odpowiedz
 3. HildaTicle
  HildaTicle says:

  I recently started using CBD lubricate to help manage my thirst and tasty cbd gummies improve my nod off quality. I be required to approximately, it’s been a game-changer on me. The lubricator is comfortable to use, with righteous a scarcely any drops subordinate to the talk, and it has a kindly, pleasant taste. Within a occasional minutes, I can touch a sense of hush washing over and above me, which lasts championing hours. My sleep has improved significantly; I fall asleep faster and wake up compassion more rested. There’s no grogginess or side effects, fair-minded a candid, relaxing effect. Enthusiastically recommend object of anyone looking to manage stress or improve their sleep.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *